Berit Højgaard- Spirituel vejleder for mennesker og dyr

Husrensning (online)

90 min. pris 995,-

Uanset hvor gammel din bolig er, vil den være favnet af energi. Mennesker og dyr afsætter dagligt energiaftryk. Energi kan ofte føles opløftende men sommetider kan den også føles tung og forstyrrende. En husrensning kan være med til at øge din forståelse for energierne i dit hus og løfte energifrekvensen.

Husrensning kan hjælpe dig med at:

Få forståelse for energierne i dit hus

Få genskabt balancen i din bolig energi

Få boostet din boligs energi

Alle kan sanse energi i større eller mindre grad. Specielt børn og dyr er særligt sensitive overfor energier. Når en energi er tung, vil det ofte påvirke din dagligdag. Du kan føle dig rastløs eller utilpas i et eller flere rum i din bolig. 

Du kan få gavn af en husrensning hvis du oplever en eller flere af følgende punkter:

  • At der er varme-/kuldeforskel i nogle rum.

  • At du har hovedpine, er i dårligt humør og mangler energi og overskud.

  • At du har indre uro, koncentrationsbesvær, angst eller er meget syg.

  • At der er rum i din bolig, som hverken dyr eller mennesker ønsker at være i.

  • At du har svært ved at sove om natten og lider af urolig søvn så du vågner ofte.

  • At ting bliver flyttet rundt i boligen.

  • At der er uforklarlige dufte i dit hus.

  • At lys tænder/slukker af sig selv.

  • At du føler nogen rører ved dig uden fysisk tilstedeværelse.

  • At du føler dig overvåget.

Energier kommer for at videregive indsigt, visdom og guidning til beboeren, derfor er husrensning kombineret med en kort kanalisering. 

Sådan foregår en online rensning

Vi mødes online på zoom til en aftalt tid. Jeg gennemgår hele boligen, inkl. udearealer, og tager kontakt til de energier der må være.

Energierne kan f.eks. være psykiske aftryk fra tidligere beboere, beskeder fra dine kære og/eller guider fra den anden side eller ikke jordiske energier. 

Når jeg har gennemgået din bolig vil jeg dele mine observationer med dig og forklare hvad der er årsag til forandringerne i energien.

Afslutningsvis renser og healer jeg hele din bolig for at genskabe balance i hjemmet og øger energifrekvensen i din bolig. Hele energiarbejdet gennemføres bl.a. med engle, højfrekvente spirituelle energier og jeg selv som shaman.

Jeg følger op på din bolig en lille uges tid efter vores møde.

Sessionen bliver optaget og mailet til dig efterfølgende. Husk at gemme lydfilen på egen computer da jeg sletter den hos mig 5 dage efter afsendelse.